Saving Lives Foundation vill att så många hjärtstartare som möjligt tillgängliggörs för att öka överlevnadschansen vid ett hjärtstillestånd.

Det tillhandahålls aldrig några pengar. Hjärtstartaren levereras fysiskt till den sökande organisationen genom Saving Lives Foundation. Mer information finner du här.

De hjärtstartare som doneras av stiftelsen måste placeras utomhus Apparaten måste finnas tillgänglig för alla, 24 timmar om dygnet.

Den organisation som inkommer med en förfrågan måste garantera att den donerade hjärtstartaren, under 10 års tid, underhålls och att den alltid är utrustad med fungerande batterier och elektroder för vilka utgångsdatum inte har passerat.
I den händelse att ovanstående villkor av någon anledning inte kan uppfyllas så kan stiftelsen, i samråd med innehavaren, ta tillbaka hjärtstartaren. Apparaten kommer sedan att skänkas till en annan organisation.

Den organisation som inkommer med en förfrågan måste även garantera att apparaten så snabbt som möjligt görs klar för användning igen, efter att den har använts i ett skarpt läge.
Vidare är en av våra kriterier för den sökande att de kan påvisa att de bestått i minst två år, att de inte har något vinstmotiv och att de befinner sig i Europa (det område inom vilket stiftelsen Saving Lives Foundation är aktiv).