Målet för Saving Lives Foundation är att maximera överlevnadschansen för människor som drabbas av hjärtstillestånd i Europa.

Detta gör vi genom att stimulera förebyggande hälsoåtgärder, främja vetenskaplig forskning kring orsakerna till hjärtstillestånd, uppmuntra utbildning och kurser i HLR samt främjandet av inköp och användande av hjärtstartare.

Mer specifikt så erbjuder vi organisationer och institutioner, som inte själva har ekonomiska möjligheter, finansiellt stöd vid införskaffande av en hjärtstartare.

Hjälp oss att nå vårt mål

Bli donator hos Saving Lives Foundation. Tillsammans kan vi öka överlevnadschansen vid ett hjärtstillestånd avsevärt!