Med hjälp av våra sponsorer så strävar vi efter att fler människor ska ha tillgång till en hjärtstartare vid ett nödfall. Vill du också bli sponsor för Saving Lives Foundation? Din hjälp är hjärtligt välkommen. Hjälpa kan du göra på olika sätt. Du kan t ex delta i ett av de evenemang som genomförs för att sprida kunskap om nyttan av en hjärtstartare, eller genom att göra en donation genom den här sidan. Din donation går i sin helhet till inköp av de hjärtstartare som delas ut till noga utvalda mottagare. Även för företag så finns det olika möjligheter att stötta Saving Lives Foundations mål.

Stöd oss i vårt arbete

Med andra ord, ligger Saving Lives Foundation dig varmt om hjärtat och vill du göra något för att stötta? Läs då vidare om initiativ, program för samarbetspartners eller delaktighet från frivilliga.
Har du någon annan idé för Saving Lives Foundation? I sådana fall så vill vi gärna komma i kontakt med dig för att med förenade krafter kunna nå längre!