Flera gånger per år så deltar Saving Lives Foundation i evenemang och kampanjer under vilka allmänheten informeras om hjärtstartarens livräddande egenskaper. Dessa evenemang organiseras ibland av Saving Lives Foundation själva men de deltar även i evenemang arrangerade av andra.

Idéer som kommer in på den här sidan, genom frivilliga och genom samarbetspartners, omsätts regelbundet till marknadsföringsaktiviteter. Det kommer även in ansökningar för hjärtstartare hit. Från de ansökningar som kommer in från föreningar, organisationer eller privatpersoner frigörs medel för att sponsra den som uppfyller kraven och står först i kö.

Har du en bra idé som kan bidra till Saving Lives Foundations mål? Låt oss då veta genom vårt kontaktformulär.

Kommande initiativ från Saving Lives Foundation:

  • De första donationerna har kommit in så det finns en budget att spendera på hjärtstartare. En fantastisk start för Saving Lives verksamhet! Detta innebär att en festlig första överlämning, av en Saving Lives hjärtstartare, kommer att organiseras inom kort. Ju mer publicitet stiftelsen får desto mer kommer människors medvetenhet att öka kring hjärtstartarens livräddande uppgift. Håll därför ett öga på vår hemsida – och – anmäl dig om du vill vara en av de lyckliga mottagarna av en hjärtstartare!