Werkwijze Saving Lives Foundation


De Saving Lives Foundation ontvangt geld via donaties en sponsoren. Voor ieder land waarin de Foundation actief is, worden deze donaties apart bijgehouden. In principe worden de donaties die binnengekomen zijn uit een bepaald land, ook in datzelfde land weer geïnvesteerd in AED’s. Maar, indien door u gewenst, kan uw donatie ook ingezet worden in een ander land. Dat is uw keuze!

Op het moment dat er voldoende geld is binnengekomen om een AED te financieren, wordt er gekeken welke organisatie hiervoor als eerste in aanmerking komt. Organisaties kunnen zich hier aanmelden om een aanvraag te doen.

Op basis van de binnengekomen aanmeldingen en de bijbehorende motivatie, zal de Saving Lives Foundation een keuze maken wie de eerstvolgende AED zal ontvangen. Het merk en type AED is afhankelijk van de wens van de aanvragende instantie en de omgeving waar deze komt te hangen.

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen bij een hartstilstand, moet de AED 24 uur per dag inzetbaar zijn. In veel gevallen zal daarom ook een buitenkast, om de AED in op te bergen, noodzakelijk zijn. In een buitenkast kan de AED veilig aan een gevel geplaatst worden.

Zowel de AED als de buitenkast worden door de Saving Lives Foundation gratis ter beschikking gesteld. Op deze manier helpen wij hopelijk zo veel mogelijk burgers om levens te redden!